09.07.2020

OBWIESZCZENIE w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej