11.06.2018

Otwarcie świetlicy w Cyganach

10 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Cyganach. Świetlica została wyremontowana w ramach zadania pn. ”Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany”. Wartość zadania wyniosła 287 009,16 zł z czego 188 351,00 zł zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyposażenie świetlicy zostało zakupione ze środków z funduszu sołeckiego.