02.03.2018

"Prawidłowa uprawa roślin strączkowych" 9 marca 2018 r. (piątek)

zapraszają na konferencję

,,Prawidłowa uprawa roślin strączkowych”

realizowaną w ramach w ramach Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą

"Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”

9 marca 2018 r. (piątek)

Centrum Edukacyjno – Konferencyjne

MODR Oddział Poświętne w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11

 

Program

10.00 -10.15 – Otwarcie konferencji

10.15 -10.40 – Deficyt białka paszowego w Polsce – hodowla odmian roślin strączkowych dla 

zaspokojenia deficytu białka paszowego,

prof. dr hab. Wojciech Święcicki, IGR PAN Poznań

10.40 -11.00 – Rola i znaczenie roślin strączkowych w płodozmianie

prof. dr hab. Jerzy Księżak, IUNG – PIB Puławy

11.00 -11.30– Wpływ technologii uprawy na wyniki produkcyjne i ekonomiczne uprawy łubinu

i grochu

prof. dr hab. Jerzy Szukała, UP Poznań

11.30-12.00 – Łubin i poekstrakcyjna śruta rzepakowa – czy te komponenty warto stosować łącznie

w mieszankach dla świń?

prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, dr Małgorzata Kasprowicz-Potocka,

dr Anita Zaworska, UP Poznań

12.00 -12.30 – przerwa

12.30 -13.00– Rozwój produkcji i rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa

żywnościowego w Polsce

prof. dr hab. Michał Jerzak, dr Joanna Florek, dr Małgorzata

Krajewska-Śmiglak, dr Dorota Czerwińska-Kajzer, UP Poznań

13.00 -13.30 – Wybrane aspekty rynku roślin strączkowych

dr Wojciech Mikulski, IGR PAN Poznań, UP Poznań

13.30 -13.50 – Wyniki doświadczeń odmianowych roślin strączkowych z pola doświadczalnego MODR

Janusz Sychowicz, MODR Oddział Poświętne w Płońsku

13.50 –14.10 – Dyskusja i zakończenie