27.09.2019

Podpisano porozumienie w sprawie budowy drogi w miejscowości Psary-Maliki

W dniu 27 września 2019 r. Gmina Obryte reprezentowana przez Wójta Gminy – Sebastiana Mroczkowskiego podpisała porozumienie ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pułtusk, w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Psary.