18.06.2020

Posiedzenie XIV Sesji Rady Gminy Obryte