20.07.2022

Posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Obryte

Obryte, dnia 18 lipca 2022 r.

Rada Gminy                                                                                                    

Obryte

OK.0002.6.3.2022

 

 

Mieszkańcy Gminy Obryte

 

         Uprzejmie informuję, że w dniu 21 lipca 2022 roku (tj. czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Obryte zwołanej w trybie pilnym.

                                                                      

Proponowany porządek obrad:                                                                                     

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez radnego.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXI posiedzenia Sesji.      
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r.
  8. Wolne wnioski i informacje.

      9.   Zakończenie obrad.                                                                                                             

                                                Przewodniczący Rady Gminy

  

                                            / Krzysztof Oleksa/

 

 

 

 

 

     Sporządziła: Grażyna Seroka tel. 29 7411004 w. 36, e-mail: radagminy@obryte.pl