20.03.2020

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku ul. 3-go Maja 20, 06-100 Pułtusk

tel: (23) 692-50-71
fax: (23) 692-61-66
godziny pracy stacji: 7:30 - 15:05
e-mail: pultusk@psse.waw.pl


Telefon alarmowy
czynny poza godzinami pracy:
509-352-119    (Proszę dzwonić tylko w sytuacjach alarmowych)