07.02.2018

I N F O R M A C J A

W dniu 6 luty 2018r. Gmina Obryte dokonała sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 29, położonego na V kondygnacji w budynku nr 39B, przy ulicy Mazowieckiej, w miejscowości Białystok, powiecie m. Białystok, województwie podlaskim składającego się z dwóch izb wraz z przynależną piwnicą nr 29 o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynoszącą 26,90 m2,, z którego prawem własności związany jest wynoszący 269/82602 części udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia,które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu

- za kwotę 91.000,00zł zgodnie z przeprowadzonym przetargiem ustnym nieograniczonym.

Powyższy lokal mieszkalny Gmina Obryte nabyła w całości na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Pułtusku, I Wydział Cywilny w dniu 13.07.2016r /Sygnatura akt I Ns 752/15 /.

WÓJT GMINY OBRYTE