10.12.2018

Ogłoszenia o naborach wniosków-LGD Zielone Mosty Narwi

Szczegóły i pełna treść ogłoszeń o naborach wniosków dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl.

http://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/nabory-2019-2