04.12.2018

"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"