31.01.2019

Prace nad nowa zielenią przed Urzędem Gminy w Obrytem

Dnia 31.01.2019 r. rozpoczeły się prace nad nową aranżacją zieleni przed budynkiem Urzędu Gminy w Obrytem. Usunięto stare świerki, które zasłaniały budynek od drogi. Projekt nowej zieleni w galerii.