20.07.2018

Przedłużenie terminu składania deklaracji w sprawie przyłączenie do sieci gazowej

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców informujemy, że deklaracje w sprawie przyłączenie do sieci gazowej można składać do 27 lipca 2018 r.

Deklarację można składać w Urzędzie Gminy w Obrytem w pokoju numer 11 (I piętro).