16.02.2018

Rozpoczęcie termomodernizacji Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

Rozpoczełą się termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem. Do którego dofinansowanie Gmina Obryte pozyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - działanie 4.2 efektywność energetyczna.