05.10.2018

Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kalinowo

Zakres prac: wykorytowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża, dowiezienie kruszywa naturalnego i wykonanie stabilizacji gruntu cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie górnych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego oraz uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym.

Wykonawca: INFRASTRUKTURA BUD-59 Spółka z o. o. ul. Kazimierzowska 43 lok. K 02-572 Warszawa

Koszt inwestycji: 575 925,82 zł

Wysokość dofinansowania: 100 000,00 zł

Inwestycja jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.