01.02.2018

Terminy wydawania żywności w lutym 2018r. w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 – 2020

Informujemy osoby otrzymujące pomoc z programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym, że w miesiącu lutym 2018r.

wydawanie paczek żywnościowych odbywać sie będzie w dniach:

15, 22 luty

Jest możliwość pobrania żywności po udziale w spotkaniach w ramach

„ Działań towarzyszących”, które odbędą się w dniach:

19.02.2018 godz. 8.00

Warsztaty edukacji ekonomicznej – zajęcia teoretyczne

Temat: „Tworzenie własnej „KUKBUK” opartej na zasadach zdrowego odżywiania”

26.02.2018 godz. 8.00

Temat: „Ekonomia budżetu domowego”

Miejsce zajęć Świetlica OR PCK Pułtusk, ul. 3 Maja 3