07.05.2018

Terminy wydawania żywności w maju 2018r. w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 – 2020

Informujemy osoby otrzymujące pomoc z programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym, że w miesiącu maju 2018r.
wydawanie paczek żywnościowych odbywać się będzie w dniach:10, 17, 24, 28, 29 MAJA 2018r.