27.07.2018

Trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00

W związku ze zbliżającą się 74 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, uprzejmie informuję, że na podstawie zarządzenia nr 717 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa mazowieckiego – w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00 na terenie powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica) odbędzie się trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego. Trening polegał będzie na wyemitowaniu akustycznego sygnału alarmowego, trwającego 1 minutę.