13.11.2018

TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA W DNIU 14 LISTOPADA 2018 R. W GODZ. 09.00-14:00

W związku z ćwiczeniem RENEGADE – SAREX 18/II w dniu 14 listopada br. w godzinach 09.00 – 14.00 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Warszawie będzie uruchamiać syreny wchodzące w skład systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte
i Pokrzywnica). Podczas ćwiczenia w ramach treningu uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Apelujemy do mieszkańców powiatu pułtuskiego o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.