08.10.2018

"Tworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Obryte w miejscowościach: Gródek Rządowy, Sokołowo Włościańskie, Zambski Kościelne"

W dniu 8 października br. Wójt Jan Mroczkowski podpisał w Ministerstwie Środowiska w Warszawie umowę na dofinansowanie zadania "Tworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Obryte w miejscowościach: Gródek Rządowy, Sokołowo Włościańskie, Zambski Kościelne".
Kwota dofinansowania to 174 204, 58 zł, co stanowi do 80 % kosztu kwalifikowanego zadania.

Źródło zdjęć: Wydział Komunikacji Medialnej Ministerstwa Środowiska