29.08.2018

Unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Obryte etap VIII

Gmina Obryte otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 17 783,35 zł