12.10.2018

Zakończyły się prace związane z przebudową dróg w miejscowości Kalinowo

Wykonawca inwestycji: INFRASTRUKTURA BUD-59 Spółka z o. o. ul. Kazimierzowska 43 lok. K 02-572, Warszawa

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo.
Koszt inwestycji: 575 925,82 zł
Wysokość dofinansowania: 100 000,00 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kalinowo.
Koszt inwestycji 93 096, 76 zł

Inwestycja współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.