08.08.2018

Zapraszamy na GMINNE DOŻYNKI OBRYTE 26.08.2018

Przystąpiły do niego dwie nauczycielki z Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem, Pani Marta Maliszewska oraz Pani Ewelina Mroczkowska.

Powołane Komisje po przeprowadzonych egzaminach wydały zaświadczenia o zdaniu egzaminu. Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nastąpi pod koniec sierpnia.