05.10.2018

Ze względu na zapotrzebowanie została rozszerzona baza przedszkolna poprzez adaptację pomieszczeń gimnazjalnych w ZPO w Obrytem