21.09.2020

Przebudowa drogi gminnej nr 340219W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sadykierz

Rozpoczynają się prace związane z inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340219W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sadykierz”. W ramach zadania wykonane zostaną:

- Roboty przygotowawcze
- Roboty ziemne
- Chodnik z kostki brukowej
- Zjazdy
- Roboty wykończeniowe

Wykonawcą, wybranym w ramach przetargu nieograniczonego jest firma ZARBUD Arkadiusz Zaręba.

Łączny koszt inwestycji – około 175.000,00 zł. Planowany termin zakończenia prac – do 11 grudnia 2020 r.