17.09.2020

Przebudowa drogi gminnej Rowy- Sokołowo

16 września 2020 r. odbył się odbiór końcowy robót prowadzonych w ramach zadania pn. „Przebudowę drogi gminnej Rowy- Sokołowo”. Wykonawca – firma BENEVENTO z Warszawy

Przedmiar robót obejmował wykonanie:
- Robót przygotowawczych
- Robót ziemnych
- Podbudowy
- Nawierzchni bitumicznej
- Oznakowania
- Robót wykończeniowych

Łączny koszt zadania to około 244.000,00 zł, z czego 70.000 zł zostało sfinansowane z dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.