21.05.2020

Realizacja inwestycji na terenie naszej gminy

Zakończono prace przy remoncie budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo. W ramach zadania dokonano wymiany pokrycia dachowego, montaż obróbek blacharskich, wymianę orynnowania. Prace wykonano ze środków Funduszu Soleckiego Sołectwa Gostkowo. Ponadto dokonano remontu przyłącza energetycznego do budynku.

in   in   in   in

 

Do 31.08.2020 r. zostaną wykonane prace związane z przebudową drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo. Gmina Obryte dokonała zgłoszenia robót budowlanych i otrzymała zgodę na realizację zadania. Przeprowadzone zostało rozeznanie cenowe i wyłoniony Wykonawca robót. Materiał do wykonania chodnika w postaci krawężników, obrzeży i kostki został zakupiony ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ciółkowo Nowe.

in   in

 

Urządzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje - zadanie częściowo sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartodzieje. W ramach prac dokonano remontu istniejącego ogrodzenia i budowy nowego ogrodzenia. Na boisku zamontowano nową altanę i ustawiono urządzenia zabawowe i siłownię.
To nie koniec prac. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie rozbudowy boiska o nowy plac zabaw w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na terenie Województwa Mazowieckiego.

in   in   in   in

 

W ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ulaski zamontowane zostały bariery drogowe przy ciekach wodnych.

in   in   in

 

Zakończono prace związane z bieżącymi remontami dróg gminnych w ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw Ciółkowo Rządowe, Ulaski, Gródek Rządowy.

in   in   in   in   in    in   in   in   in