16.04.2019

Remont cząstkowy drogi gruntowej w miejscowości Obryte

W miesiącu kwietniu 2019 r. wykonano remont cząstkowy drogi gruntowej w miejscowości Obryte. Prace miały na celu wzmocnienie istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wyrównanie wierzchniej warstwy drogi destruktem asfaltowym.

W tym miejscu kierujemy podziękowania do MZDW w Warszawie za przekazanie nam materiału w postaci destruktu.