04.05.2021

Rozpoczęliśmy prace związane z remontem dróg gminnych poprzez nawiezienie pospółki drogowej

Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach, których mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków finansowych na ten cel.
W pierwszej kolejności wykonany został remont dróg gminnych na terenie sołectwa Psary.
Wykonawcą zadania wyłonionym w ramach zapytania ofertowego jest firma DARKOP Dariusz Maciejewski z Ciółkowa Rządowego.