24.09.2019

Rozpoczęliśmy prace związane z urządzeniem placu przy świetlicy wiejskiej w Gostkowie

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.