26.04.2021

Rozpoczynają się prace związane z modernizacją linii oświetlenie ulicznego

W ramach inwestycji zamontowane zostanie 60 nowych, energooszczędnych opraw LED.
Wykonawcą zadania, wybranym w drodze zapytania ofertowego jest firma ELPROBUD z Węgrowa. Inwestycja finansowana jest ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Obryte.
Planowany termin zakończenia prac - do 31 maja 2021 r.