09.06.2020

Rozpoczynają się prace związane z przebudową drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski

W ramach zadania wykonane zostaną:
- odwodnienie
- podbudowa
- nawierzchnia bitumiczna
- oznakowanie
Wykonawcą robót jest firma Infrastruktura Bud-59 z Warszawy. Planowany termin ukończenia robót i oddanie drogi do użytku – do końca sierpnia 2020 r.