08.06.2020

Ruszają zgłoszenia do konkursu na Innowacje w Polityce 2020

1 000 obywateli Europy po raz czwarty oceni przedsięwzięcia z obszaru polityk publicznych, które wpływają na rozwój demokracji. Innowacyjne projekty mogą być nominowane przez obywateli
i zgłaszane przez polityków online do 15 lipca 2020 r.
 

W corocznym konkursie organizowanym przez Instytut Innowacji Politycznych z siedzibą główną w Wiedniu biorą udział projekty z całej Europy. Konkurs się rozszerza dzięki większej liczbie uczestników, nowym kategoriom i nowym przedstawicielom w kolejnych krajach. Inicjatywa ma służyć popularyzacji najciekawszych i najbardziej efektywnych przedsięwzięć, które rozwiązują konkretne problemy społeczności - miast, regionów, państw. Jej celem jest także stworzenie sieci kontaktów między politykami z różnych krajów, których wspólną cechą jest nowoczesne, wykraczające poza schematy podejście do polityki i chęć modernizacji systemu tradycyjnych partii i aktywności publicznej.

Edward Strasser, założyciel i dyrektor generalny Instytutu Innowacji Politycznych, który jest organizatorem konkursu, powiedział: "Ponieważ obywatele w całej Europie martwią się o stan demokracji i to, co należy zrobić, aby zapewnić jej przetrwanie, nagrody za innowacyjność w polityce pomagają na dwa sposoby. Po pierwsze, znajdują projekty polityczne, które faktycznie działają,
a tym samym mogą służyć jako najlepsze praktyki dla innych. Po drugie, obywatele mogą przyczynić się do poprawy sytuacji politycznej, stając się jurorami i ustawiając nowe wzory do naśladowania w polityce".

Innowacyjne projekty mogą być nominowane przez obywateli i zgłaszane przez polityków online
do 15 lipca 2020 r. Przedsięwzięcia z obszaru polityk publicznych, które wpływają na rozwój demokracji oceni 1 000 Europejczyków z 47 krajów akredytowanych przy Radzie Europy. Do jury można się zgłaszać do 31 lipca 2020.

W tym roku, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby, do konkursu wprowadzono nowe kategorie
w zakresie cyfryzacji, rozwoju regionalnegoedukacji. Można również zgłaszać projekty w dotychczas istniejących kategoriach: demokracja, prawa człowieka, społeczność lokalna, ekologia, gospodarkajakość życia.

Do października 2020 roku obywatelskie Jury oceni wszystkie zgłoszone projekty i wybierze
90 finalistów (10 projektów z 9 kategorii) oraz po jednym zwycięskim projekcie w każdej z nich.

3 grudnia 2020 r. wszyscy finaliści zostaną zaproszeni do Berlina, aby zaprezentować swoje projekty. W międzynarodowej konferencji pod patronatem Prezydenta Miasta wezmą udział samorządowcy, politycy, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, uczelni i mediów z całej Europy. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone podczas wieczoru galowego z udziałem ponad 500 gości.

Sekretariat konkursu Innovations in Politics Award w tym roku prowadzi Fundacja Centrum
im. Profesora Bronisława Geremka. Zachęcamy do udziału.

Więcej informacji na https://innovationinpolitics.eu/en/awards/introduction/

Oraz:

Magdalena Plewowska-Semik, Fundacja Geremka,  tel.: 505 980 484, mail: magdalena.plewowska-semik|geremek.pl| |magdalena.plewowska-semik|geremek.pl