Gmina Obryte otrzymała dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Obryte.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem została ujęta w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo gaśniczych.

Na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości 800 000 zł dla OSP w Obrytem zostały zaplanowane środki finansowe z następujących źródeł:

Środki Gminy Obryte: 100 000 zł

Środki finansowe NFOŚiGW / WFOŚiGW: 400 000 zł

Dotacja budżetowa ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 300 000 zł