28.08.2018

Gmina Obryte otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Gmina Obryte otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte - Sadykierz"

Projekt obejmuje swoim zakresem:
1) wycinkę krzaków rosnących w pasie rowu drogowego
2) oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej i skropienie emulsją asfaltową
3) wykonanie wyrównania z betonu asfaltowego
4) ułożenie geosiatki wzmacniającej warstwy bitumiczne
5) wykonanie górnych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6) uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym
7) renowację istniejących rowów drogowych i remont przepustów pod zjazdami
8) odnowienie oznakowania pionowego

Koszt całkowity zadania: 666 666,00 zł

Dofinansowanie na realizację zadania: 539 236,00 zł

Wykonawcą robót jest firma Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk