06.04.2018

Gmina Obryte złożyła wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Decyzją Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dwa złożone wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo” oraz „Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo - Zambski Stare” zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym. Ostateczną decyzję o wysokości przyznanego dofinansowania podejmie Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Wniosek na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340217W Sokołowo Parcele – Ulaski” został wycofany ze względu na rozbieżności dotyczące działek ewidencyjnych występujące w dokumentacji projektowej.