25.09.2018

Jednostka OSP Obryte otrzymała dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego