19.06.2018

Podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Obryte, która odbyła się 18 czerwca br. Rada Gminy Obryte potwierdziła prawidłowość działań finansowych Wójta Gminy Obryte w 2017 roku udzielając mu absolutorium

Przed przystąpieniem do głosowania radnym zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz pozytywna opinia o sprawozdaniu Regionalnej Izby Rachunkowej.