07.06.2019

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych w Gminie Obryte