09.07.2019

Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare

W pierwszej kolejności został wytyczony przebieg drogi, obecnie trwają prace związane z wykonaniem podbudowy.

Zgodnie z zapisami z umowy z Wykonawcą roboty została wykonane do końca sierpnia br.