01.03.2018

Terminy wydawania żywności w marcu 2018r. w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 – 2020

Informujemy osoby otrzymujące pomoc z programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym, że w miesiącu marcu 2018r.

wydawanie paczek żywnościowych odbywać sie będzie w dniach:

15, 22 marzec 2018r.