11.01.2018

Terminy wydawania żywności w styczniu 2018r. w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 – 2020

Informujemy osoby otrzymujące pomoc z programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym, że w styczniu 2018r. wydawanie paczek żywnościowych odbywać sie będzie w dniach:

11, 19, 25 stycznia