13.04.2018

"Wymiana czynników grzewczych w budynkach mieszkalnych oraz montaż instalacji OZE w Gminie Obryte"

realizowanym w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020,

Poddziałanie 4.3.1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Nabór deklaracji prowadzony jest w terminie od 12 kwietnia 2018 r. od godz. 7.30 do20 kwietnia 2018 r. do godziny 16:00, w Urzędzie Gminy w Obrytem w poniedziałki w godzinach 9:00-17:00, wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00

do pobrania Regulamin

do pobrania Deklaracja

W ramach projektu możliwy jest zakup oraz montaż kotłów ekologicznych i efektywnych energetycznie (tzw. „klasa 5”) - wykorzystujących energię pochodzącą z:

  • biomasy – kocioł na pellet oraz kocioł zgazowujący drewno (na drewno opałowe),

  • gazu – również w wariancie z zasobnikiem na paliwo (przy czym koszt samego zasobnika nie może zostać objęty dofinansowaniem),

  • oleju,

  • a także energię elektryczną – kocioł elektryczny.

Każdy zamontowany kocioł powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy to kotłów zgazowujących drewno) i nie powinien posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. W celu zwiększenia korzyści ekologicznych płynących z realizacji, dopuszcza się rozszerzenie zakresu projektu o budowę instalacji odnawialnych źródeł energii (w szczególności – instalacje fotowoltaiczne oraz instalacje kolektorów słonecznych). Działania te mogą być podjęte wyłącznie w lokalizacjach, w których planowana jest wymiana urządzenia grzewczego.

Uczestnictwo w projekcie wiąże się z koniecznością opracowania świadectwa energetycznego (jego maksymalny koszt to 200 zł).