24.05.2019

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. HENRYKA SZCZEPANIKA