11.02.2019

Zarządzenie Nr 14/2019

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczych w Gminie Obryte