29.01.2019

Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Obryte