30.09.2019

Segregacja odpadów medycznych

Obryte, 30.09.2019r.

UWAGA!!!

Urząd Gminy w Obrytem, w związku z wypadkiem jakiemu uległ kierowca firmy odbierającej odpady z terenu naszej gminy, informuje, że odpady leków w szczególności zużyte strzykawki i igły nie wyrzucamy do koszy na śmieci lub worków służących do segregacji odpadów. Tego typu odpady, odpowiednio zabezpieczone, zostawiamy w punktach aptecznych w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach.