16.01.2019

Darmowa hala dla dzieci i młodzież do 18 lat

Wójt Gminy Obryte zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do 18 r. ż. z terenu gminy Obryte do bezpłatnego korzystania z hali. Każda osoba ubiegająca się o bezpłatne wejście zobowiązana jest do okazania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości, potwierdzającego miejsce zamieszkania w gminie Obryte.