01.10.2019

Unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Obryte IX etap

 

 

  

 

GMINA OBRYTE OTRZYMAŁA DOTACJĘ Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA PN. „UNIESZKODLIWIENIE AZBESTU Z TERENU GMINY OBRYTE IX ETAP” W WYSOKOŚCI 14.030,60 ZŁ.​