28.08.2019

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE POLEGŁYCH WE WRZEŚNIU 1939 ROKU ŻOŁNIERZY 5 PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW "ZUCHOWACI"