14.04.2021

W dniu 13 kwietnia 2021 r. odbył się odbiór inwestycji polegającej na modernizacji drogi gminnej Psary – Bartodzieje

Zakres prac obejmował:
- Roboty przygotowawcze
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej
- Montaż oznakowania
- Roboty wykończeniowe

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk. Łączny koszt inwestycji wyniósł około 670.000 zł z czego 627 679,00 zł zostało pokryte ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.